1. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 2. Povel Ramel

  Ramel, Povel, född 1 juni 1922, död 5 juni 2007, friherre, populärmusikkompositör, pianist, revyman och författare; jämför släktartikel Ramel.
 3. ceremoni

  ceremoni är en händelse som utspelar sig i en fast form och som har en bestämd betydelse.
 4. Marcel Duchamp

  Duchamp, Marcel, född 28 juli 1887, död 2 oktober 1968, fransk konstnär, en av 1900-talets mest inflytelserika nydanare; bror till Jacques Villon och Raymond Duchamp-Villon.
 5. imitation

  imitation, härmning, efterliknande; term inom pedagogik och psykologi.
 6. eka

  eka, mindre rodd- eller segelbåt, ursprungligen en urholkad trädstam, numera vanligen klinkbyggd med tvär akter och fallande stäv, t.ex. Långedragsekan, som är försedd med centerbord av plåt.
 7. Amsterdamfördraget

  Amsterdamfördraget, egentligen Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, avtal mellan Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater om förändringar i EU:s konstituerande fördrag, Unionsfördraget (Maastrichtfördraget), samt de tre gemenskapsfördragen Romfördraget (EG-fördraget), EURATOM-fördraget samt EKSG-fördraget.
 8. Edmund Husserl

  Husserl, Edmund, född 8 april 1859, död 27 april 1938, tysk filosof av judiskt ursprung, professor i Göttingen och Freiburg im Breisgau, grundare av den fenomenologiska traditionen.
 9. förenings- och säkerhetsakten

  förenings- och säkerhetsakten, tillägg till 1772 års regeringsform, skrivet av Gustav  III själv och framlagt till beslut på 1789 års riksdag.
 10. kanonisation

  kanonisation, kanonisering, den akt varvid påven (i ortodoxa kyrkan patriarken eller motsvarande) förklarar någon för helgon.