1. akt

  akt, de handlingar i ett ärende eller mål som förvaras i samlad form, oftast i ett omslag eller en kappa.
 2. akt

  akt, del av skådespel, vanligen omfattande ett i tid och rum sammanhängande avsnitt av styckets händelseförlopp.
 3. homunculus

  homunculus (lat., ’liten människa’, ’svag människa’, diminutivform av homo ’människa’), liten människa framställd på konstgjord väg genom magi.
 4. Plotinos

  Plotinos,, född ca 205 e.Kr., död 270, grekisk filosof, född i Egypten.
 5. Edmund Husserl

  Husserl, Edmund, född 8 april 1859, död 27 april 1938, tysk filosof av judiskt ursprung, professor i Göttingen och Freiburg im Breisgau, grundare av den fenomenologiska traditionen.
 6. kanonisation

  kanonisation, kanonisering, den akt varvid påven (i ortodoxa kyrkan patriarken eller motsvarande) förklarar någon för helgon.
 7. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 8. almanacka

  almanacka, almanack, årskalendarium, förteckning över årets dagar, med upplysningar om bl.a. astronomiska förhållanden, namns- och helgdagar samt en rad aktuella fakta av t.ex. statistisk och administrativ art.
 9. Gustaf VI Adolf

  Gustaf VI Adolf, född 11 november 1882, död 15 september 1973, Sveriges kung från 1950, son till Gustaf V och drottning Victoria; jämför släktartikel Bernadotte.
 10. farosymboler

  farosymboler är märken som talar om på vilket sätt kemiska ämnen är farliga.