1. yawl

  yawl, tvåmastad segelbåt främst avsedd för långfärdssegling.
 2. motorbåt

  motorbåt, mindre farkost som drivs med förbrännings- eller elmotor.
 3. karack

  karack, två- eller tremastat handelsfartyg som utvecklades under 1400-talet i medelhavsregionen.
 4. mesan

  mesan, mesansegel, gaffelsegel på den aktersta masten, mesanmasten, på segelfartyg med tre eller flera master, ävensom på den aktre masten på sådana tvåmastade fartyg där denna är kortare än den främre, såsom på galeaser, yawler och ketcher.
 5. Ljungströmsrigg

  Ljungströmsrigg, rigg uppfunnen av Fredrik Ljungström.
 6. bärplansbåt

  bärplansbåt, båt utrustad med bärplan, ”vingar”, som via ett system av balkar är sammanbyggda med skrovet.
 7. propeller

  propeller, anordning för framdrivning av bl.a. fartyg och flygplan.
 8. akter

  1ak´ter subst. ~n aktrar ORDLED: aktr-ar
  Svensk ordbok
 9. aktris

  aktri´s subst. ~en ~er ORDLED: aktr-is-en
  Svensk ordbok
 10. brigg

  brigg subst. ~en ~ar ORDLED: brigg-en
  Svensk ordbok