1. bärplansbåt

  bärplansbåt, båt utrustad med bärplan, ”vingar”, som via ett system av balkar är sammanbyggda med skrovet.
 2. propeller

  propeller, anordning för framdrivning av bl.a. fartyg och flygplan.
 3. brigantin

  brigantin, tvåmastat segelfartyg med råsegel på den främre masten.
 4. yawl

  yawl, tvåmastad segelbåt främst avsedd för långfärdssegling.
 5. motorbåt

  motorbåt, mindre farkost som drivs med förbrännings- eller elmotor.
 6. Ljungströmsrigg

  Ljungströmsrigg, rigg uppfunnen av Fredrik Ljungström.
 7. galeon

  galeon (för etymologi se galjon), 4-mastat segelfartyg, förande råsegel på vardera av de två främsta masterna och latinsegel på de två aktre.
 8. akter

  1ak´ter subst. ~n aktrar ORDLED: aktr-ar
  Svensk ordbok
 9. aktris

  aktri´s subst. ~en ~er ORDLED: aktr-is-en
  Svensk ordbok
 10. brigg

  brigg subst. ~en ~ar ORDLED: brigg-en
  Svensk ordbok