1. akustikplatta

  akustikplatta, skiva av fiber eller pormaterial som används för att dämpa ljud.
 2. akustikplatta

  akusti`kplatta subst. ~n akustikplattor ORDLED: akust-ik--platt-an
  Svensk ordbok
 3. ull

  ull är pälshår från får eller från andra djur som ger en ull som är lik fårets.
 4. akustik

  akustik, vetenskapen om ljud, dvs. (ursprungligen) vibrationer i luft relaterade till hörseln; ordet används även för att beteckna ljudförhållandena i ett rum.
 5. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.