1. akustikplatta

    akustikplatta, skiva av fiber eller pormaterial som används för att dämpa ljud.
  2. akustik

    akustik, vetenskapen om ljud, dvs. (ursprungligen) vibrationer i luft relaterade till hörseln; ordet används även för att beteckna ljudförhållandena i ett rum.
  3. absorption

    absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.