1. ull

  ull är pälshår från får eller från andra djur som ger en ull som är lik fårets.
 2. akustikplatta

  akustikplatta, skiva av fiber eller pormaterial som används för att dämpa ljud.
 3. akustikplatta

  akusti`kplatta subst. ~n akustikplattor ORDLED: akust-ik--platt-an
  Svensk ordbok
 4. akustik

  akustik, vetenskapen om ljud, dvs. (ursprungligen) vibrationer i luft relaterade till hörseln; ordet används även för att beteckna ljudförhållandena i ett rum.
 5. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.