1. akutavdelning

  aku`tavdelning subst. ~en ~ar ORDLED: akut--av-del-ning-en
  Svensk ordbok
 2. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 3. sunni

  sunni, sunnī, den eller det som tillhör majoritetsriktningen inom islam, av formeln ahl as-sunna wa l-jamaa (’den normerande sedens och gemenskapens folk’).

 4. anrikning

  anrikning, ökning av halten av en viss beståndsdel (till exempel av ett visst ämne i en blandning), koncentrering. Inom biologin en ökning av koncentrationen av ett ämne i organismen genom att ämnet tillförs fortare än det bryts ned, sönderfaller eller utsöndras.

 5. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 6. endorfiner

  endorfiner, endogena opioideropioida peptider, grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider).

 7. Maximilien de Robespierre

  Robespierre, Maximilien de, född 6 maj 1758, död 28 juli 1794, fransk revolutionspolitiker.
 8. morfin

  morfin, smärtstillande läkemedel i gruppen opioider.

 9. klinisk psykologi

  klinisk psykologi, den del av psykologin som behandlar psykiska störningars orsaker och behandling.
 10. fjälluggla

  fjälluggla, Nyctea scandiaca, art i fågelfamiljen äkta ugglor.