1. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 2. anrikning

  anrikning, ökning av halten av en viss beståndsdel (till exempel av ett visst ämne i en blandning), koncentrering. Inom biologin en ökning av koncentrationen av ett ämne i organismen genom att ämnet tillförs fortare än det bryts ned, sönderfaller eller utsöndras.

 3. energidryck

  energidryck, smaksatt dryck ofta, innehållande koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer.

 4. Maximilien de Robespierre

  Robespierre, Maximilien de, född 6 maj 1758, död 28 juli 1794, fransk revolutionspolitiker.
 5. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 6. sunni

  sunni, sunnī, den eller det som tillhör majoritetsriktningen inom islam, av formeln ahl as-sunna wa l-jamaa (’den normerande sedens och gemenskapens folk’).

 7. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 8. Avicii

  Avicii, egentligen Tim Berglingfödd 8 september 1989, död 20 april 2018, diskjockey och dansmusikproducent.

 9. fjälluggla

  fjälluggla, Nyctea scandiaca, art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 10. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.