1. bastjänstgöring

  bastjänstgöring, BTklinisk tjänstgöring under handledning som utförs efter att man erhållit läkarlegitimation.

 2. turism

  turism, benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen.

 3. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 4. Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson, född 1316, död 1 december 1374, kung av Sverige 1319–64 och av Norge 1319–55, son till hertig Erik Magnusson och den norska prinsessan Ingeborg; gift 1335 med Blanka av Namur.

 5. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 6. Downs syndrom

  Downs syndrom, DS, utvecklingsstörning orsakad av kromosomrubbning.
 7. Erik XIV

  Erik XIV, född 13 december 1533, död 26 februari 1577, svensk kung 1560–68, son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen–Lauenburg.
 8. klinisk psykologi

  klinisk psykologi, den del av psykologin som behandlar psykiska störningars orsaker och behandling.
 9. morfin

  morfin, smärtstillande läkemedel i gruppen opioider.

 10. Nero

  Nero (Lucius Domitius Ahenobarbus Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus), född 15 december 37 e.Kr., död 9 juni 68, romersk kejsare från 54, den siste härskaren av den julisk-claudiska dynastin.