1. KOL

  KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ibland kronisk obstruktiv lungsjukdom, permanent luftrörsinflammation (kronisk bronkit) förenad med ständiga andningssvårigheter och nedsatt lungfunktion.

 2. sars

  sars, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome (engelska), svår akut respiratorisk sjukdom, form av smittsam infektiös lunginflammation.

 3. Waterloo

  Waterloo, ort i provinsen Brabant Wallon, Région Wallonne, mellersta Belgien, 12 km söder om Bryssel; 30 000 invånare (2017).

 4. bulimi

  bulimi, bulimia nervosa, hetsätning, dvs. intagande av stora mängder föda på kort tid.
 5. brugd

  brugd, Cetorhinus maximus, den enda arten i familjen brugdhajar.
 6. Röda korset

  Röda korset, RK, internationell och nationell humanitär organisation, grundad 1863 på initiativ av Henri Dunant för att hjälpa krigsoffer.
 7. komorbiditet

  komorbiditet, samsjuklighet, förhållandet att en person har mer än en sjukdom samtidigt.
 8. gikt

  gikt, en sjukdom som var välkänd redan under antiken och som bl.a. beskrevs av Hippokrates.
 9. rädsla

  rädsla, känsla av obehag som kan variera i styrka från mild oro till skräck, och som utlöses av ett hot som kan vara omedelbart och konkret eller bestå av en farhåga att något eller någon kan skada en (jämför fobi).

 10. akut-p-piller

  akut-p-piller är ett preventivmedel som kvinnor använder för att inte bli gravida efter ett samlag.