1. åderlåtning

  åderlåtning, flebotomi, venesektion, venaesectio, förr ofta använd behandlingsmetod som gick ut på att man tappade blod från patienten.
 2. Ryunosuke Akutagawa

  Akutagawa, Ryunosuke, japanska Akutagawa Ryūnosuke, 1892–1927, japansk författare.
 3. rädsla

  rädsla, känsla av obehag som kan variera i styrka från mild oro till skräck, och som utlöses av ett hot som kan vara omedelbart och konkret eller bestå av en farhåga att något eller någon kan skada en (jämför fobi).

 4. kamel

  kamel, tvåpucklig kamel, Camelus bactrianus, art i hovdjursfamiljen kameldjur.
 5. komorbiditet

  komorbiditet, samsjuklighet, förhållandet att en person har mer än en sjukdom samtidigt.
 6. KOL

  KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ibland kronisk obstruktiv lungsjukdom, permanent luftrörsinflammation (kronisk bronkit) förenad med ständiga andningssvårigheter och nedsatt lungfunktion.
 7. brugd

  brugd, Cetorhinus maximus, den enda arten i familjen brugdhajar.
 8. Nero

  Nero (Lucius Domitius Ahenobarbus Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus), född 15 december 37 e.Kr., död 9 juni 68, romersk kejsare från 54, den siste härskaren av den julisk-claudiska dynastin.

 9. NSAID

  NSAID, non-steroid antiinflammatory drugs, cyklooxygenashämmare, COX-hämmare, grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkningar.
 10. flodkräfta

  flodkräfta, Astacus astacus, art i ordningen tiofotade kräftdjur.