1. ägiljett

  ägiljett [-giljet´] subst. ~en ~er ORDLED: ägilj-ett-en
  Svensk ordbok
 2. hjärtklappning

  hjärt`klappning subst. ~en ~ar ORDLED: hjärt--klapp-ning-en
  Svensk ordbok
 3. döbelnsmedicin

  dö`belnsmedicin subst. ~en ~er ORDLED: döbelns--med-ic-in-en
  Svensk ordbok
 4. sjukhus

  sju`khus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sjuk--hus-et
  Svensk ordbok
 5. grav

  2grav adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. skärpa

  2skär`pa verb skärpte skärpt, pres. skärper ORDLED: skärp-er SUBST.: skärpande, skärpning
  Svensk ordbok
 7. skräck

  skräck subst. ~en ORDLED: skräck-en
  Svensk ordbok
 8. accent

  accent [aksen´t] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cent-en
  Svensk ordbok
 9. kris

  1kris subst. ~en ~er ORDLED: kris-en
  Svensk ordbok