1. akvakultur

  akvakultur, annan benämning på vattenbruk.
 2. akvakultur

  ak`vakultur subst. ~en ~er ORDLED: akva--kult-ur-en
  Svensk ordbok
 3. vattenbruk

  vattenbruk, akvakultur, odling av fisk, skaldjur och alger.
 4. fiskodling

  fiskodling, odling av fisk och skaldjur.
 5. EIFAC

  EIFAC, European Inland Fisheries Advisory Commission, rådgivande kommission för frågor som rör europeiskt sötvattensfiske.
 6. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 7. Australien

  Australien, stat i Oceanien.