1. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 2. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 3. viadukt

  viadukt, ursprungligen romarnas benämning på en lång vägbro understödd av en serie av valv på (höga) pelare.
 4. hjärnventriklar

  hjärnventriklar, hjärnkamrar , ventriculi cerebri, fyra vätskefyllda hålrum i hjärnan.
 5. Håverudsakvedukten

  Håverudsakvedukten, egentligen akvedukten vid Håverud, kanalbro som leder Dalslands kanal över Upperudsälven i höjd med den numera utbyggda Håverudsströmmen.
 6. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 7. världens sju underverk

  världens sju underverk, benämning på en antik grekisk förteckning över arkitektoniska märkvärdigheter, senare även känd som antikens sju underverk.

 8. fontän

  fontän, springbrunn, vattenkonst, anläggning där vatten i olika former och genom olika rörelser utnyttjas i konstnärligt och dekorativt syfte.

 9. bro

  bro, byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

 10. Jeriko

  Jeriko, oas och stad på Västbanken: 20 600 invånare (2007).