1. Nineves kanaler

  Nineves kanaler, kanaler i det forna Assyrien som försåg Nineve med vatten från Tigris.
 2. Aspendos

  Aspendos, antik stad i Pamfylien på Turkiets sydkust, vid floden Eurymedon (Köprüsu).
 3. noria

  noria, vattenhjul som lyfter strömmande vatten med hjälp av dess egen kraft via skovlar fästa kring hjulets omkrets.
 4. Pont du Gard

  Pont du Gard, romersk akvedukt, dvs. vattenledningsbro, över floden Gard, 20 km nordöst om Nîmes i södra Frankrike.
 5. Via Appia

  Via Appia var den första stora romerska väg som byggdes.
 6. ajutage

  ajutage, benämning på grovleken (diametern) hos de vattenledningsrör av bly som i ett finfördelat nät i de större romerska städerna distribuerade vattnet från akvedukter och reservoarer ut till offentliga och privata konsumenter.
 7. termer

  termer var större badhus i det antika Rom.

 8. Mittellandkanalen

  Mittellandkanalen, sjöfartskanal i norra Tyskland; 325 km lång.
 9. chorobat

  chorobat, äldre typ av vattenpass, bestående av en lång bräda med en vattenränna i mitten.
 10. Aniene

  Aniene, Teverone, antikens Anio, flod i Italien, öster om Rom; längd 110 km.