1. valvbro

  valvbro, bro där ett eller flera valv i sten eller betong utgör bärande element.
 2. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.
 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. termer

  termer var större badhus i det antika Rom.

 5. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 6. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 7. världens sju underverk

  världens sju underverk, benämning på en antik grekisk förteckning över arkitektoniska märkvärdigheter, senare även känd som antikens sju underverk.

 8. viadukt

  viadukt kallar man ofta en bro på land.
 9. romersk teknik

  romersk teknik, tekniken och ingenjörskonsten i antikens Rom och i det romerska riket.
 10. Jeriko

  Jeriko, oas och stad på Västbanken: 20 600 invånare (2007).