1. alarm

  alar´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: a-larm-et
  Svensk ordbok
 2. Multan

  Multan, stad i provinsen Punjab, mellersta Pakistan.

 3. doftämnen

  doftämnen, ämnen eller blandningar av ämnen som utsöndras av en biologisk individ och utgör en artspecifik kemisk signal (t.ex. alarm, revirmarkering, sexuallockmedel).
 4. processtyrning

  processtyrning, processreglering , metoder att automatiskt styra industriella processer.
 5. summer

  summer, elektromekanisk eller elektronisk komponent för alstring av ljud.
 6. larmcentral

  larmcentral, del av larmsystem.
 7. digitalur

  digitalur, ur med digital tidvisning, dvs. tiden anges i direkt avläsbara siffror för timme, minut och sekund.
 8. Hans Werner Richter

  Richter, Hans Werner, 1908–93, tysk författare.
 9. Eric Ambler

  Ambler, Eric, 1909–98, brittisk författare.
 10. Åke Hermanson

  Hermanson, Åke, 1923–96, tonsättare.