1. Elin Wägner

  Wägner, Elin, född 16 maj 1882, död 7 januari 1949, författare, journalist, ledamot av Svenska Akademien från 1944.

 2. Jerry Williams

  Williams, Jerry, egentligen Erik Fernström, 1942–2018, rocksångare.

 3. exoplanet

  exoplanet, planet i ett annat solsystem än vårt eget.
 4. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 5. sjöräddning

  sjöräddning, efterforskning och undsättning av nödställda till sjöss.
 6. Sveriges Kommuner och Landsting

  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och landsting/regioner, bildat genom successiv sammanläggning av Kommunförbundet och Landstingsförbundet 2003–07.
 7. alarmerande

  alarme´rande adj., ingen böjning ORDLED: a-larm-er-ande
  Svensk ordbok
 8. alarmera

  alarme´ra verb ~de ~t ORDLED: a-larm-er-ar SUBST.: alarmerande, alarmering
  Svensk ordbok
 9. tumult

  tumul´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tum-ult-et
  Svensk ordbok
 10. larm

  larm subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: larm-et
  Svensk ordbok