1. alba

  alba [al´- el. al`-] subst. ~n albor ORDLED: alb-an
  Svensk ordbok
 2. albansk

  alba´nsk adj. ~t ORDLED: alb-an-ska
  Svensk ordbok
 3. alban

  alba´n subst. ~en ~er ORDLED: alb-an-en
  Svensk ordbok
 4. albanska

  alba´nska subst. ~n albanskor ORDLED: alb-an-skan
  Svensk ordbok
 5. albatross

  albatross [al´-, al`- el. -ås´] subst. ~en ~er ORDLED: alba--tross-en
  Svensk ordbok
 6. albigens

  albigens [-gen´s] subst. ~en ~er el. albigenser [-gen´s-] ~n, plur. ~ ORDLED: albig-ens-en, albig-ens-ern
  Svensk ordbok
 7. mässkjorta

  mässkjorta [mäs`-] subst. ~n mässkjortor ORDLED: mäss--skjort-an
  Svensk ordbok
 8. alv

  1alv subst. ~en ORDLED: alv-en
  Svensk ordbok
 9. albuminuri

  albuminuri´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: alb-um-in-ur-in
  Svensk ordbok
 10. dykdalb

  dykdal´b subst. ~en ~er ORDLED: dyk-dalb-en
  Svensk ordbok