1. väteperoxid

  väteperoxid, äldre namn vätesuperoxid, H 2O 2, en färglös vätska med fryspunkt −0,43 °C, kokpunkt 150,2 °C och densitet 1,4425 g/cm 3 vid 25 °C.
 2. viskos

  viskos, regenererad textilfiber framställd av cellulosa enligt en metod som 1892 patenterades av britterna C.F. Cross (1855–1935), E.T. Bevan och C. Beadle.
 3. klor–alkaliprocessen

  klor–alkaliprocessen, klor–alkalimetoden, industriell metod för framställning av klor och alkali (oftast natriumhydroxid) genom elektrolys av en koncentrerad alkalikloridlösning, vanligen natriumklorid (koksalt), i vatten.
 4. palladium

  palladium, grundämne, ädelmetall i periodiska systemets grupp 10, kemiskt tecken Pd.
 5. einsteinium

  einsteinium, instabilt (radioaktivt) metalliskt grundämne med atomnummer 99, tillhörande aktiniderna i periodiska systemets grupp 3 och homolog till holmium; kemiskt tecken Es.
 6. styrenplast

  styrenplast, PS, termoplast baserad på polystyren.
 7. kausticering

  kausticering, metod att framställa kaustiska (etsande) alkalier, t.ex. kaustiksoda (natriumhydroxid), ur milda alkalier, t.ex. pottaska (kaliumkarbonat) och soda (natriumkarbonat), med hjälp av bränd kalk (kalciumoxid) som sätts till en vattenlösning av soda.
 8. rodium

  rodium, sällsynt grundämne, ädelmetall i periodiska systemets grupp 9, hörande till platinametallerna, kemiskt tecken Rh.
 9. rhenium

  rhenium, metalliskt, sällsynt grundämne i grupp 7 i periodiska systemet, kemiskt tecken Re.
 10. cerium

  cerium, ibland även cer, metalliskt grundämne hörande till lantaniderna i periodiska systemets grupp 3 (III A), sällsynta jordartsmetaller.