1. svavelsyrlighet

  svavelsyrlighet, H 2SO 3, tvåprotonig svag syra, ej känd i fri form.
 2. ABS-plast

  ABS-plast, termoplast som är en sampolymer av akrylnitril, butadien och styren.
 3. antoxantin

  antoxantin, föråldrad benämning på färglös eller gul flavonoid i växtcell, som blir starkt gulfärgad vid tillsats av alkali.
 4. rutenium

  rutenium, sällsynt grundämne i periodiska systemets grupp 8, hörande till platinametallerna, kemiskt tecken Ru.
 5. tellur

  tellur, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 16 (syregruppen eller kalkogenerna), kemiskt tecken Te.

 6. akryl

  akryl, syntetfiber innehållande minst 85 % polyakrylnitril.
 7. hafnium

  hafnium, metalliskt grundämne, homolog till titan och zirkonium i periodiska systemets grupp 4 (IV A), kemiskt tecken Hf.
 8. jordartsmetall

  jordartsmetall, historiskt betingad benämning på vissa metaller.
 9. alkali

  alkali [al`- el. -ka´-] subst. ~t ~er ORDLED: al-kal-it
  Svensk ordbok
 10. fluorvätesyra

  fluorvätesyra, vattenlösning av vätefluorid, HF.