1. alkalofil

  alkalofil, benämning på organism som är genetiskt anpassad till högt pH-värde.
 2. Kjeldahl-analys

  Kjeldahl-analys, metod för kvantitativ bestämning av kväve i organiska ämnen.
 3. kvicksilver

  kvicksilver, vid rumstemperatur flytande metalliskt grundämne, tillsammans med zink och kadmium hörande till periodiska systemets grupp 12, zinkgruppen.

 4. metylcellulosa

  metylcellulosa, cellulosametyleter, ett cellulosaderivat framställt ur pappersmassa eller bomull genom behandling med alkali och efterföljande metylering.
 5. kali

  kali, äldre benämning på basen till kaliumsalter.
 6. cellulosaderivat

  cellulosaderivat, produkter som erhålls genom kemisk modifikation av cellulosa.
 7. kalk–soda-processen

  kalk–soda-processen, äldre metod att genom omsättning av sodalösning med en bestämd mängd släckt kalk framställa natriumhydroxid, se kausticering.
 8. cellulosalim

  cellulosalim, vattenlösliga cellulosaetrar som framställs genom behandling av cellulosa med stark alkali och organiska klorider.
 9. elektrolytisk reduktion

  elektrolytisk reduktion, kemisk reaktion vid katoden i en elektrolyscell (se cell).
 10. litium

  litium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna; kemiskt tecken Li.