1. elektrongas

  elektrongas, benämning på de elektroner i metaller som karakteriseras av stor rörlighet.
 2. Joseph Black

  Black, Joseph, född 16 april 1728, död 10 november 1799, brittisk (skotsk) fysiker och kemist, praktiserande läkare, professor i kemi och medicin i Glasgow 1756–66, i kemi i Edinburgh från 1766.
 3. alizarin

  alizarin (ytterst av arabiska al-asara, egentligen ’utpressad växtsaft’, av asara ’pressa’), 1,2-dihydroxiantrakinon, en syntetisk variant av det färgämne som utvinns från krapprot.
 4. Johan August Arfwedson

  Arfwedson, Johan August, 1792–1841, kemist, bruks- och godsägare; jämför släktartikel Arfwedson.
 5. framkallning

  framkallning, kemisk process för att framställa fotografiska bilder via ljuskänsligt material.
 6. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.
 7. tantal

  tantal, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5, besläktat med vanadin och niob, kemiskt tecken Ta.
 8. kvicksilvermetoden

  kvicksilvermetoden, äldre process för framställning av klor och alkali, se klor–alkaliprocessen och elektrolys.
 9. kisel

  kisel, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14 (kolgruppen), kemiskt tecken Si, halvledare.

 10. koppar

  koppar, metalliskt grundämne, en av de sedan forntiden av människan använda metallerna, jämte silver och guld hörande till myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Cu.