1. alkoholdehydrogenas

  alkoholdehydrogenas, ett enzym som omvandlar etanol och andra alkoholer till aldehyd eller keton.
 2. alkohollagstiftning

  alkohollagstiftning, det lagverk som reglerar import/införsel, export/utförsel samt tillverkning och försäljning av alkoholdrycker och andra alkoholhaltiga varor.
 3. alkoholbränsle

  alkoholbränsle, bränsle bestående av någon av alkoholerna metanol, etanol, 1-propanol eller 1-butanol, använt i ren form eller som tillsats till annat flytande bränsle, t.ex. bensin.
 4. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk har inom socialrätten, det vill säga i juridisk mening, definierats som en från social eller medicinsk synpunkt skadlig, icke tillfällig användning av alkohol.

 5. alkoholbetingade sjukdomar

  alkoholbetingade sjukdomar, åkommor som betingas av alkoholberusning eller av långvarigt överbruk av alkohol.
 6. metanol

  metanol, metylalkohol, träsprit, CH3OH, färglös vätska med kokpunkt 64,5 °C och med en lukt påminnande om etanol.

 7. alkoholskador

  alkoholskador, se alkoholism och alkoholbetingade sjukdomar.
 8. alkoholrus

  alkoholrus, det rus man upplever efter intag av alkohol.

 9. alkoholberoende

  alkoholberoende, se alkoholism.
 10. Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

  Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk, RFMA, bildat 1954 som Svenska nykterhetsfrämjandet, nuvarande namn sedan 1965, samorganisation av ett 50-tal fristående organisationer.