1. glukos

  glukos, glykos, dextros, druvsocker, den vanligaste sockerarten bland hexoserna (C 6H 12O 6).
 2. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 3. halal

  halal är ett ord inom islam för mat som man får lov att äta.
 4. organiska syror

  organiska syror är kemiska föreningar av kol, väte och syre som innehåller minst en karboxylgrupp.
 5. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 6. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).
 7. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 8. skatt

  skatt, en lagstadgad inbetalning till det allmänna utan direkt motprestation.

 9. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 10. haram

  haram är ett ord inom islam för sådant som är förbjudet enligt religionen.