1. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 2. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 3. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 4. monosackarider

  monosackarider, enkla sockerarter, kemiska föreningar som utgör grundstrukturen för kolhydraterna.
 5. haram

  haram är ett ord inom islam för sådant som är förbjudet enligt religionen.
 6. skatt

  skatt, en lagstadgad inbetalning till det allmänna utan direkt motprestation.

 7. lipider

  lipider, samlande benämning på naturligen förekommande organiska föreningar som kan isoleras ur växt- eller djurvävnad genom extraktion med icke-polära lösningsmedel, t.ex. hexan, bensen eller kloroform.
 8. lösning

  lösning är en blandning av flera ämnen.

 9. fetalt alkoholsyndrom

  fetalt alkoholsyndrom, FAS, förändringar som uppstår hos fostret till följd av moderns alkoholkonsumtion.
 10. Anonyma Alkoholister

  Anonyma Alkoholister, sammanslutning av alkoholister, bildad 1935 i USA; se  AA.