1. alkohol

  alkohol, i allmänt språkbruk detsamma som etanol eller etylalkohol.
 2. metanol

  metanol, metylalkohol, träsprit, CH3OH, färglös vätska med kokpunkt 64,5 °C och med en lukt påminnande om etanol.

 3. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 4. glukos

  glukos, glykos, dextros, druvsocker, den vanligaste sockerarten bland hexoserna (C 6H 12O 6).
 5. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C2H5OH, etylalkohol, alkohol, (vin)sprit, den mest kända av alla alkoholer.

 6. bahai

  bahai, arabiska och persiska bahāūī, missionerande världsreligion.
 7. potatis

  potatis, Solanum tuberosum, art i familjen potatisväxter.

 8. monosackarider

  monosackarider, enkla sockerarter, kemiska föreningar som utgör grundstrukturen för kolhydraterna.
 9. drank

  drank, biprodukt från framställning av både teknisk sprit och sprit för konsumtion.
 10. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.