1. alkohol

  alkohol, organisk-kemisk förening tillhörande ämnesgruppen alkoholer.
 2. lipider

  lipider, samlande benämning på naturligen förekommande organiska föreningar som kan isoleras ur växt- eller djurvävnad genom extraktion med icke-polära lösningsmedel, t.ex. hexan, bensen eller kloroform.
 3. AA

  AA, Anonyma Alkoholister, sammanslutning av alkoholister, bildad 1935 i Akron, Ohio, USA, av börsmäklaren Bill Wilson (1895–1971) och kirurgen Robert Smith (1879–1950), båda med grava alkoholproblem.

 4. biodiesel

  biodiesel, oljor från växter (t.ex. raps, sojaböna, solros, palmer) eller djur som modifierats (förestrats) så att de fått kemiska egenskaper liknande vanlig dieselolja baserad på mineralolja (se olja).

 5. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.

 6. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 7. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 8. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 9. alkoholkonsumtion

  alkoholkonsumtion, förbrukning av alkohol i form av alkoholdrycker.

 10. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.