1. gikt

  gikt, en sjukdom som var välkänd redan under antiken och som bl.a. beskrevs av Hippokrates.
 2. glykol

  glykol [uttalas glykå’l] är en typ av alkohol som smakar sött.

 3. borderline

  borderline, inom psykiatrin benämning på vissa psykiska personlighetsstörningar.
 4. skatt

  skatt, en lagstadgad inbetalning till det allmänna utan direkt motprestation.

 5. droger

  droger är medel som påverkar hjärnan så att man blir avslappnad, glad, pigg eller upplever saker som inte finns i verkligheten.
 6. feromon

  feromon, ämne med signalfunktion.

 7. folksjukdomar

  folksjukdomar, benämning på sjukdomar som har stor prevalens (förekomst) i befolkningen.
 8. psykiatrireformen

  psykiatrireformen, även kallad psykädelreformen i analogi med ädelreformen för äldreomsorgerna, innebär att kommunerna från 1994 fått ett utökat ansvar för personer med psykiska funktionshinder.
 9. alkohol

  alkohol [al`- äv. -hå´l] subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-en
  Svensk ordbok
 10. Salubrin

  Salubrin ®, handelsnamn på ett desinfektionsmedel för sår, vilket innehåller etylacetat, etanol (alkohol), ättiksyra och cetylpyridinklorid.