1. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 2. tioler

  tioler, äldre benämning merkaptaner, organiska föreningar i vilka minst en tiolgrupp, –SH, är bunden till kol (RSH där R är en kolvätegrupp).

 3. vin

  vin, enligt alkohollagen (2010:1622) en alkoholdryck som framställts genom jäsning av druvor eller druvsaft samt sådant vin som i framställningen har tillsatts sprit framställd av vinprodukter och som har en alkoholhalt som inte överstiger 22 volymprocent.

 4. utvecklingsstörning

  utvecklingsstörning, vardaglig benämning på psykisk utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning som uppstår under utvecklingsperioden, det vill säga före 16 års ålder, och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av samhället.

 5. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 6. Alkohol & Narkotika

  Alkohol & Narkotika, tidskrift, utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

 7. denaturerad alkohol

  denaturerad alkohol är alkohol med tillsats av ett illasmakande eller giftigt ämne.
 8. absolut alkohol

  absolut alkohol, vattenfri etanol, en vätska som består av 99,6 viktprocent etanol och som fryser vid –117 °C och kokar vid 78,5 °C.
 9. självmord

  självmord, suicid, avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden.

 10. vinsten

  vinsten, cremor tartari, kaliumvätetartrat, KOOCCH(OH)CH(OH)COOH, det sura kaliumsaltet av den högervridande, naturligt förekommande vinsyran.