1. haram

  haram är ett ord inom islam för sådant som är förbjudet enligt religionen.
 2. missbruk

  missbruk, okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen alkohol (se alkoholism), narkotika (se narkotikamissbruk) eller andra substanser med euforiserande effekter, men även till exempel mat (se anorexia nervosa och bulimi).

 3. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 4. jäst

  jäst, jäsmedel i jäsdeg eller vid framställning av alkohol.
 5. bryggeriteknik

  bryggeriteknik, tillverkning av öl och läskedrycker.
 6. tulium

  tulium, metalliskt grundämne som tillhör lantaniderna i det periodiska systemets grupp 3.
 7. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 8. durra

  durrasorgum, Sorghum bicolor, (synonym Sorghum durra) art i växtfamiljen gräs.

 9. pentanoler

  pentanoler, alifatiska alkoholer, detsamma som amylalkoholer.
 10. mani

  mani, psykisk störning med förhöjd grundstämning som dominerande symtom.