1. karboxylsyror

  karboxylsyror, organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper, –COOH. Många karboxylsyror har stor betydelse i naturen, till fettsyror och aminosyror.

 2. klinisk psykologi

  klinisk psykologi, den del av psykologin som behandlar psykiska störningars orsaker och behandling.
 3. T-Röd

  T-Röd är ett varunamn på rödfärgad etanol som bland annat används som bränsle och till rengöring.
 4. folksjukdomar

  folksjukdomar, benämning på sjukdomar som har stor prevalens (förekomst) i befolkningen.
 5. lukt- och smakämnen

  lukt- och smakämnen, enskilda kemiska ämnen eller komplexa blandningar av sådana som inverkar på luktreceptorer i näsan eller smakreceptorer i tungan och skapar lukt- respektive smakupplevelse (se luktsinne och smaksinne).
 6. analytisk kemi

  analytisk kemi, den del av kemin som omfattar metoderna för att kvalitativt igenkänna och kvantitativt bestämma beståndsdelar i kemiska föreningar och blandningar av kemiska föreningar.
 7. akupunktur

  akupunktur, alternativmedicinsk och medicinsk behandlingsmetod som härstammar från traditionell kinesisk medicin.
 8. bioenergetik

  bioenergetik, benämning, införd 1957 av den ungerske biokemisten Albert Szent-Györgyi, på de delar av biokemin och biologin som beskriver hur levande celler tillgodogör sig och utnyttjar energi.

 9. alkoholbränsle

  alkoholbränsle, bränsle bestående av någon av alkoholerna metanol, etanol, 1-propanol eller 1-butanol, använt i ren form eller som tillsats till annat flytande bränsle, t.ex. bensin.
 10. extraktion

  extraktion är ett sätt att få ut ett eller flera speciella ämnen ur en blandning.