1. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 2. lipider

  lipider, samlande benämning på naturligen förekommande organiska föreningar som kan isoleras ur växt- eller djurvävnad genom extraktion med icke-polära lösningsmedel, t.ex. hexan, bensen eller kloroform.
 3. absolut alkohol

  absolut alkohol, vattenfri etanol, en vätska som består av 99,6 viktprocent etanol och som fryser vid –117 °C och kokar vid 78,5 °C.
 4. monosackarider

  monosackarider, enkla sockerarter, kemiska föreningar som utgör grundstrukturen för kolhydraterna.
 5. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.

 6. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 7. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 8. potatis

  potatis, Solanum tuberosum, art i familjen potatisväxter.

 9. jäst

  jäst, jäsmedel i jäsdeg eller vid framställning av alkohol.
 10. hydroxigrupp

  hydroxigrupp, hydroxylgrupp, atomgrupp med formeln –OH.