1. alkoholkonsumtion

  alkoholkonsumtion, förbrukning av alkohol i form av alkoholdrycker.

 2. alkoholpolitik

  alkoholpolitik, samhällets reglering av tillverkning, handel och försäljning av alkoholdrycker.
 3. punktskatt

  punktskatt, speciell konsumtionsskatt som läggs på särskilt utvalda varor och tjänster; vanligen införd av annat skäl än att ge staten inkomster.
 4. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 5. glykol

  glykoʹl (av glycerin och alkohol)etan-1,2-diol1,2-etandiol, HOCH2CH2OH, färglös, tämligen tjockflytande vätska med söt smak.

 6. propanol

  propanol, mättad alifatisk alkohol med tre kolatomer som existerar i två isomera former, propylalkohol och isopropylalkohol.
 7. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk har inom socialrätten, det vill säga i juridisk mening, definierats som en från social eller medicinsk synpunkt skadlig, icke tillfällig användning av alkohol.

 8. gluten

  gluten, den dominerande proteinkomponenten i sädeskorn och mjöl från vete, råg och korn.
 9. narkotika

  narkotika, singularis narkotikum, begrepp som ursprungligen omfattade ämnen som kan framkalla narkos, det vill säga sömn och bedövning, och som nu är samlingsnamn på ämnen som är eller kan vara beroendeframkallande.
 10. prioner

  prioner, en grupp mycket små smittämnen som kan orsaka olika typer av spongiform encefalopati, infektioner vilka i första hand drabbar hjärnan hos människa och djur: hos människa bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom och kuru, hos djur t.ex. scrapie (hos får och get) och BSE (hos nötkreatur; den s.k. galna ko-sjukan).