1. gift

  gift, substans som i viss koncentration är skadlig för allt levande.
 2. klinisk psykologi

  klinisk psykologi, den del av psykologin som behandlar psykiska störningars orsaker och behandling.
 3. ketoner

  ketoner, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av en karbonylgrupp ( ketogrupp) bunden till två kolvätegrupper.
 4. akupunktur

  akupunktur, alternativmedicinsk och medicinsk behandlingsmetod som härstammar från traditionell kinesisk medicin.
 5. karboxylsyror

  karboxylsyror, organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper, –COOH. Många karboxylsyror har stor betydelse i naturen, till fettsyror och aminosyror.

 6. abstinens

  abstinens, avhållsamhet, från t.ex. njutningsmedel eller sexuell aktivitet.
 7. propanol

  propanol, mättad alifatisk alkohol med tre kolatomer som existerar i två isomera former, propylalkohol och isopropylalkohol.
 8. utvecklingsstörning

  utvecklingsstörning, vardaglig benämning på psykisk utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning som uppstår under utvecklingsperioden, det vill säga före 16 års ålder, och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av samhället.

 9. analytisk kemi

  analytisk kemi, den del av kemin som omfattar metoderna för att kvalitativt igenkänna och kvantitativt bestämma beståndsdelar i kemiska föreningar och blandningar av kemiska föreningar.
 10. gramfärgning

  gramfärgning, färgningsmetod för bakterier, uppfunnen 1884 av den danska läkaren Christian Gram ( 1853–1938).