1. absolut alkohol

  absolut alkohol, vattenfri etanol, en vätska som består av 99,6 viktprocent etanol och som fryser vid –117 °C och kokar vid 78,5 °C.
 2. öl

  öl, alkoholdryck framställd av mältad säd (oftast korn), humle, vatten och jäst (se bryggeriteknik).
 3. självmord

  självmord, suicid, avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden.

 4. karmin

  karmin, karmosin, ett högrött färgämne framställt av koschenill, som rivits till ett fint pulver, olösligt i vatten och alkohol.
 5. haram

  haram är ett ord inom islam för sådant som är förbjudet enligt religionen.
 6. acidos

  acidos, sjuklig ökning av kroppsvätskornas surhetsgrad (aciditet, lågt pH).

 7. gluten

  gluten, den dominerande proteinkomponenten i sädeskorn och mjöl från vete, råg och korn.
 8. jäst

  jäst, jäsmedel i jäsdeg eller vid framställning av alkohol.
 9. bryggeriteknik

  bryggeriteknik, tillverkning av öl och läskedrycker.
 10. Berlinkonferensen

  Berlinkonferensen, Kongokonferensen, Västafrikakonferensen, konferens som hölls i Berlin 1884–85 på inbjudan av den tyske rikskanslern Otto von Bismarck i syfte att nå överenskommelser om handel och territoriella anspråk i Afrika.