1. utvecklingsstörning

  utvecklingsstörning, vardaglig benämning på psykisk utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning som uppstår under utvecklingsperioden, det vill säga före 16 års ålder, och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av samhället.

 2. lösningsmedel

  lösningsmedel är ett ämne som används för att lösa upp ett annat ämne.

 3. ketoner

  ketoner, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av en karbonylgrupp ( ketogrupp) bunden till två kolvätegrupper.
 4. embryo

  embryo är de första anlagen till en växt eller ett djur.
 5. droger

  droger är medel som påverkar hjärnan så att man blir avslappnad, glad, pigg eller upplever saker som inte finns i verkligheten.
 6. narkotika

  narkotika, singularis narkotikum, begrepp som ursprungligen omfattade ämnen som kan framkalla narkos, det vill säga sömn och bedövning, och som nu är samlingsnamn på ämnen som är eller kan vara beroendeframkallande.
 7. energibalans

  energibalans, term som används inom exempelvis fysiologi och som betecknar den praktiska tillämpningen av termodynamikens första huvudsats.
 8. jäsning

  jäsning är till exempel när man har tillsatt jäst till en deg och degen sväller.
 9. analytisk kemi

  analytisk kemi, den del av kemin som omfattar metoderna för att kvalitativt igenkänna och kvantitativt bestämma beståndsdelar i kemiska föreningar och blandningar av kemiska föreningar.
 10. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.