1. handsprit

  handsprit, alkoholbaserat desinfektionsmedel som man kan använda för att reducera risken för spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer från sina händer till annan person.
 2. gramfärgning

  gramfärgning, färgningsmetod för bakterier, uppfunnen 1884 av den danska läkaren Christian Gram ( 1853–1938).
 3. bulimi

  bulimi, bulimia nervosa, hetsätning, dvs. intagande av stora mängder föda på kort tid.
 4. abstinens

  abstinens, avhållsamhet, från t.ex. njutningsmedel eller sexuell aktivitet.
 5. prioner

  prioner, en grupp mycket små smittämnen som kan orsaka olika typer av spongiform encefalopati, infektioner vilka i första hand drabbar hjärnan hos människa och djur: hos människa bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom och kuru, hos djur t.ex. scrapie (hos får och get) och BSE (hos nötkreatur; den s.k. galna ko-sjukan).
 6. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.
 7. WHO

  WHO, eller Världshälsoorganisationen, är en internationell organisation som är knuten till FN och övervakar hälsoläget i världen.
 8. alkoholbränsle

  alkoholbränsle, bränsle bestående av någon av alkoholerna metanol, etanol, 1-propanol eller 1-butanol, använt i ren form eller som tillsats till annat flytande bränsle, t.ex. bensin.
 9. propanol

  propanol, mättad alifatisk alkohol med tre kolatomer som existerar i två isomera former, propylalkohol och isopropylalkohol.
 10. folksjukdomar

  folksjukdomar, benämning på sjukdomar som har stor prevalens (förekomst) i befolkningen.