1. missbruka

  miss`bruka verb ~de ~t ORDLED: miss--bruk-ar SUBST.: missbrukande; missbruk
  Svensk ordbok
 2. ättiksyra

  ätt`iksyra subst. ~n ORDLED: ätt-ik--syr-an
  Svensk ordbok
 3. slöa

  slö`a verb ~de ~t ORDLED: slö-ar SUBST.: slöande
  Svensk ordbok
 4. sprit

  sprit subst. ~en ORDLED: sprit-en
  Svensk ordbok
 5. dricka

  3drick`a verb drack druckit drucken druckna, pres. dricker ORDLED: drick-er SUBST.: drickande, drickning
  Svensk ordbok
 6. kombinera

  kombine´ra verb ~de ~t ORDLED: kom-bin-er-ar SUBST.: kombinerande, kombinering; kombination
  Svensk ordbok
 7. vrak

  vrak subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vrak-et
  Svensk ordbok
 8. mängd

  mängd subst. ~en ~er ORDLED: mängd-en
  Svensk ordbok
 9. förening

  före´ning subst. ~en ~ar ORDLED: för-en-ing-en
  Svensk ordbok
 10. eter

  e´ter subst. ~n etrar ORDLED: etr-ar
  Svensk ordbok