1. alkohol

  alkohol är ett kemiskt ämne som finns i öl, vin och spritdrycker.

 2. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 3. denaturerad alkohol

  denaturerad alkohol är alkohol med tillsats av ett illasmakande eller giftigt ämne.
 4. skatt

  skatt är pengar som staten, kommunerna och regionerna tar in på olika sätt.

 5. organiska syror

  organiska syror är kemiska föreningar av kol, väte och syre som innehåller minst en karboxylgrupp.
 6. etanol

  etanol är en alkohol.

 7. halal

  halal är ett ord inom islam för mat som man får lov att äta.
 8. lipider

  lipider är ett samlingsnamn på en stor grupp ämnen.
 9. estrar

  estrar är kemiska föreningar som bildas då en organisk syra reagerar med en alkohol.

 10. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.