1. potatis

  potatis är en växt från Sydamerika som är släkt med bland annat tomater och paprika.

 2. missbruk

  missbruk är att bruka, alltså använda, överdrivet mycket av en drog eller ägna sig överdrivet mycket åt ett beteende.
 3. extraktion

  extraktion är ett sätt att få ut ett eller flera speciella ämnen ur en blandning.
 4. smältpunkt

  smältpunkt är den temperatur där ett ämne övergår från fast form till vätska.
 5. T-Blå

  T-Blå är ett varunamn på en vätska som mest används som spolarvätska i bilar.
 6. träsprit

  träsprit är ett gammalt namn på metanol, som är en sorts alkohol. Den är mycket giftig.
 7. WHO

  WHO, eller Världshälsoorganisationen, är en internationell organisation som är knuten till FN och övervakar hälsoläget i världen.
 8. endorfiner

  endorfiner är en grupp små proteiner i hjärnan som minskar smärta och gör att man känner välbehag.

 9. cannabis

  cannabis är ett samlingsnamn för produkter som kommer från växten indisk hampa.

 10. alkoholism

  alkoholism är en sjukdom som innebär att man missbrukar och är beroende av alkohol, det vill säga man dricker så mycket öl, vin eller sprit att man får problem eller blir sjuk av det.