1. indirekt skatt

  indirekt skatt är den skatt som betalas genom prispåslag på varor och tjänster.
 2. karboxylsyror

  karboxylsyror är organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper.

 3. folksjukdomar

  folksjukdomar är sjukdomar som minst en procent av befolkningen har.
 4. ransonering

  ransonering betyder att regeringen bestämmer att man inte får köpa mer än en viss mängd av olika varor eller tjänster varje vecka eller månad.
 5. träsprit

  träsprit är ett gammalt namn på metanol, som är en sorts alkohol. Den är mycket giftig.
 6. restriktion

  restriktion är en regel som begränsar handlingsfriheten i ett samhälle.
 7. myrsyra

  myrsyra är den enklaste karboxylsyran och kallas också metansyra.
 8. benskörhet

  benskörhet, eller osteoporos, är en sjukdom som mest drabbar gamla människor.
 9. hjärtsjukdomar

  hjärtsjukdomar är sjukdomar som drabbar hjärtat.
 10. termometer

  termometer är ett instrument att mäta temperatur med.