1. grogga

  grogga [gråg`a] verb ~de ~t ORDLED: grogg-ar SUBST.: groggande
  Svensk ordbok
 2. drinkare

  drink`are subst. ~n äv. drinkarn, plur. ~, best. plur. drinkarna ORDLED: drink-ar-en
  Svensk ordbok
 3. kajalpenna

  kaja`lpenna subst. ~n kajalpennor; äv. förk. kajal ORDLED: kajal--penn-an
  Svensk ordbok
 4. dryckeslag

  dryck`eslag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dryck-es--lag-et
  Svensk ordbok
 5. träsprit

  trä`sprit subst. ~en ORDLED: trä--sprit-en
  Svensk ordbok
 6. fenol

  fenol [-å´l] subst. ~en ~er ORDLED: fen-ol-en
  Svensk ordbok
 7. nykterist

  nykteris´t subst. ~en ~er ORDLED: nykter-ist-en
  Svensk ordbok
 8. alkoholhalt

  alkoholhalt [al`- el. -hå`l-] subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol--halt-en
  Svensk ordbok
 9. pokulera

  pokule´ra verb ~de ~t ORDLED: pokul-er-ar SUBST.: pokulerande, pokulering
  Svensk ordbok
 10. berusande

  beru´sande adj., ingen böjning ORDLED: be-rus-ande
  Svensk ordbok