1. dryckesbroder

  dryck`esbroder subst. ~n dryckesbröder ORDLED: dryck-es--brodern
  Svensk ordbok
 2. alkotest

  al`kotest subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: alko--test-et
  Svensk ordbok
 3. jästsvamp

  jäs`tsvamp subst. ~en ~ar ORDLED: jäst--svamp-en
  Svensk ordbok
 4. styrketår

  styr`ketår subst. ~en ~ar ORDLED: styrke--tår-en
  Svensk ordbok
 5. alkoholhaltig

  alkoholhaltig [al`- el. -hå`l-] adj. ~t ORDLED: alko-hol--halt-ig
  Svensk ordbok
 6. nittiosexprocentig

  nittiosex`procentig äv. nittisex`procentig adj. ~t ORDLED: nit-ti(o)-sex--pro-cent-ig
  Svensk ordbok
 7. alkyn

  alkyn [-ky´n] subst. ~en ~er ORDLED: alk-yn-en
  Svensk ordbok
 8. glycerol

  glycerol [-å´l] subst. ~en ORDLED: glyc-er-ol-en
  Svensk ordbok
 9. karburatorsprit

  karbura`torsprit subst. ~en; ofta i kortformen K-sprit ORDLED: karb-ur-at-or--sprit-en
  Svensk ordbok
 10. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk [al`- el. -hå`l-] subst. ~et ORDLED: alko-hol--miss-bruk-et
  Svensk ordbok