1. destillation

  destillation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-still-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. ester

  es´ter subst. ~n estrar ORDLED: estr-ar
  Svensk ordbok
 3. kondensera

  kondense´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-dens-er-ar SUBST.: kondenserande, kondensering; kondensation
  Svensk ordbok
 4. pimpla

  pim`pla verb ~de ~t ORDLED: pimpl-ar SUBST.: pimplande, pimpling (till 1)
  Svensk ordbok
 5. air

  air [ä´r] subst. ~en ~er [ä´rer el. ä`rer] ORDLED: air-en
  Svensk ordbok
 6. nyttja

  nytt`ja verb ~de ~t ORDLED: nyttj-ar SUBST.: nyttjande
  Svensk ordbok
 7. bortta

  bortta äv. borttaga [bårt`-] verb borttog borttagit borttagen borttagna, pres. borttar äv. borttager ORDLED: bort--tag-it SUBST.: borttagande, borttagning
  Svensk ordbok
 8. sudda

  sudd`a verb ~de ~t ORDLED: sudd-ar SUBST.: suddande, suddning; 2sudd (till 2)
  Svensk ordbok
 9. rus

  rus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rus-et
  Svensk ordbok
 10. berusning

  beru´sning subst. ~en ~ar ORDLED: be-rus-ning-en
  Svensk ordbok