1. metanol

  metanol, metylalkohol, träsprit, CH3OH, färglös vätska med kokpunkt 64,5 °C och med en lukt påminnande om etanol.

 2. alkohol

  alkohol, i allmänt språkbruk detsamma som etanol eller etylalkohol.
 3. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 4. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C2H5OH, etylalkohol, alkohol, (vin)sprit, den mest kända av alla alkoholer.

 5. glukos

  glukos, glykos, dextros, druvsocker, den vanligaste sockerarten bland hexoserna (C 6H 12O 6).
 6. drank

  drank, biprodukt från framställning av både teknisk sprit och sprit för konsumtion.
 7. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 8. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.

 9. lipider

  lipider, samlande benämning på naturligen förekommande organiska föreningar som kan isoleras ur växt- eller djurvävnad genom extraktion med icke-polära lösningsmedel, t.ex. hexan, bensen eller kloroform.
 10. bahai

  bahai, arabiska och persiska bahāūī, missionerande världsreligion.