1. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 2. droger

  droger är medel som påverkar hjärnan så att man blir avslappnad, glad, pigg eller upplever saker som inte finns i verkligheten.
 3. feromon

  feromon, ämne med signalfunktion.

 4. alkohol

  alkohol [al`- äv. -hå´l] subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-en
  Svensk ordbok
 5. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 6. psykiatrireformen

  psykiatrireformen, även kallad psykädelreformen i analogi med ädelreformen för äldreomsorgerna, innebär att kommunerna från 1994 fått ett utökat ansvar för personer med psykiska funktionshinder.
 7. gluten

  gluten, den dominerande proteinkomponenten i sädeskorn och mjöl från vete, råg och korn.
 8. prioner

  prioner, en grupp mycket små smittämnen som kan orsaka olika typer av spongiform encefalopati, infektioner vilka i första hand drabbar hjärnan hos människa och djur: hos människa bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom och kuru, hos djur t.ex. scrapie (hos får och get) och BSE (hos nötkreatur; den s.k. galna ko-sjukan).
 9. Salubrin

  Salubrin ®, handelsnamn på ett desinfektionsmedel för sår, vilket innehåller etylacetat, etanol (alkohol), ättiksyra och cetylpyridinklorid.
 10. aldehyder

  aldehyder, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av aldehydgruppen, –CHO, vilken är direkt bunden till en annan kolatom eller till en väteatom (formaldehyd, H2CO).