1. absolut alkohol

  absolut alkohol, vattenfri etanol, en vätska som består av 99,6 viktprocent etanol och som fryser vid –117 °C och kokar vid 78,5 °C.
 2. folksjukdomar

  folksjukdomar, benämning på sjukdomar som har stor prevalens (förekomst) i befolkningen.
 3. självmord

  självmord, suicid, avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden.

 4. haram

  haram är ett ord inom islam för sådant som är förbjudet enligt religionen.
 5. missbruk

  missbruk, okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen alkohol (se alkoholism), narkotika (se narkotikamissbruk) eller andra substanser med euforiserande effekter, men även till exempel mat (se anorexia nervosa och bulimi).

 6. acidos

  acidos, sjuklig ökning av kroppsvätskornas surhetsgrad (aciditet, lågt pH).

 7. jäst

  jäst, jäsmedel i jäsdeg eller vid framställning av alkohol.
 8. bryggeriteknik

  bryggeriteknik, tillverkning av öl och läskedrycker.
 9. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 10. pentanoler

  pentanoler, alifatiska alkoholer, detsamma som amylalkoholer.