1. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk har inom socialrätten, det vill säga i juridisk mening, definierats som en från social eller medicinsk synpunkt skadlig, icke tillfällig användning av alkohol.

 2. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk [al`- el. -hå`l-] subst. ~et ORDLED: alko-hol--miss-bruk-et
  Svensk ordbok
 3. dipsomani

  dipsomani, tidigare använd benämning på alkoholmissbruk, särskilt på så kallat periodsupande.

 4. gamma-glutamyltransferas

  gamma-glutamyltransferas, gamma-glutamyltranspeptidas, gamma-GT eller bara GT, ett cellmembranbundet enzym som finns framför allt i lever, bukspottkörtel och njurar.
 5. klometiazol

  klometiazol, läkemedel med lugnande och sömngivande effekt.
 6. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.

 7. Älvgården

  Älvgården, LVM-hem med Statens institutionsstyrelse som huvudman, beläget i Hedemora, Dalarnas län; grundat 1922 som erkänd vårdanstalt för personer med alkoholmissbruk.

 8. nykterhetsvård

  nykterhetsvård, tidigare kallad alkoholistvård, 1955–81 officiell benämning på hjälp till och vård av personer med alkoholmissbruk enligt 1954 års nykterhetsvårdslag.

 9. Dipsan

  Dipsan®, varunamn för en substans, kalciumkarbimid, som används vid behandling av patienter med kroniskt alkoholmissbruk.

 10. periodsupande

  periodsupande, allmän benämning på alkoholmissbruk där perioder med kraftigt ökat alkoholintag växlar med perioder med till synes ringa eller inget intag.