1. Brattsystemet

  Brattsystemet, motbokssystemet, ett system för restriktioner vid inköp av sprit och vin, grundat på ett förslag av Ivan Bratt och infört stegvis under första världskriget; avskaffat 1955.

 2. alkoholbetingade sjukdomar

  alkoholbetingade sjukdomar, åkommor som betingas av alkoholberusning eller av långvarigt överbruk av alkohol.
 3. nykterhetsvård

  nykterhetsvård, tidigare kallad alkoholistvård, 1955–81 officiell benämning på hjälp till och vård av personer med alkoholmissbruk enligt 1954 års nykterhetsvårdslag.

 4. hem för vård eller boende

  hem för vård eller boende, HVB, beteckning för institutioner som har uppdrag från socialtjänsten, huvudsakligen för barn och ungdomar med sociala problem eller för personer som har missbruks- eller beroendeproblematik.

 5. Tempel Riddare Orden

  Tempel Riddare Orden, Tempelriddarorden, orden med kristen-etiskt program, grundad 1845 i USA av medlemmar i den så kallade Washingtonrörelsen, som arbetade för att stävja alkoholmissbruk.

 6. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk [al`- el. -hå`l-] subst. ~et ORDLED: alko-hol--miss-bruk-et
  Svensk ordbok
 7. alkoholomsättning

  alkoholomsättning, omvandlingen i kroppen av alkohol ( etanol eller metanol) till koldioxid och vatten.
 8. gamma-glutamyltransferas

  gamma-glutamyltransferas, gamma-glutamyltranspeptidas, gamma-GT eller bara GT, ett cellmembranbundet enzym som finns framför allt i lever, bukspottkörtel och njurar.
 9. Dipsan

  Dipsan®, varunamn för en substans, kalciumkarbimid, som används vid behandling av patienter med kroniskt alkoholmissbruk.

 10. lobär pneumoni

  lobär pneumoni , kruppös pneumoni, lunginflammation som drabbar minst en större del av en lunglob och som ofta är åtföljd av lungsäcksinflammation.