1. Tempel Riddare Orden

  Tempel Riddare Orden, Tempelriddarorden, orden med kristen-etiskt program, grundad 1845 i USA av medlemmar i den så kallade Washingtonrörelsen, som arbetade för att stävja alkoholmissbruk.

 2. alkoholistanstalt

  alkoholistanstalt, tidigare allmän benämning på vårdinstitution för personer med alkoholmissbruk.

 3. inackorderingshem

  inackorderingshem, äldre benämning på olika slag av sociala institutioner.

 4. Magnus Huss

  Huss, Magnus, 1807–90, läkare, överläkare vid Serafimerlasarettet och professor i medicin vid Karolinska Institutet 1840–60, ordförande i Sundhetskollegium 1860–64 och generaldirektör över hospitalen i Sverige 1860–76.
 5. THIQ

  THIQ, tetrahydroisoquinoline, tetrahydroisokinolin, substans som kan bildas i hjärnan vid missbruk av alkohol eller opiater.
 6. lobär pneumoni

  lobär pneumoni , kruppös pneumoni, lunginflammation som drabbar minst en större del av en lunglob och som ofta är åtföljd av lungsäcksinflammation.
 7. alkoholforskning

  alkoholforskning, forskningsområde där man studerar alkohol alltifrån molekylnivå upp till samhällsnivå.
 8. beteendegenetik

  beteendegenetik, vetenskapen om det biologiska arvets och miljöns betydelse för individuella skillnader i beteendet.
 9. levercancer

  levercancer, elakartad tumör i levern.
 10. alkoholbetingade sjukdomar

  alkoholbetingade sjukdomar, åkommor som betingas av alkoholberusning eller av långvarigt överbruk av alkohol.